Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Besluit ontheffing Wet geluidhinder Nieuwstraat 62a Budel

Besluit ontheffing Wet geluidhinder Nieuwstraat 62a Budel

Dit item is verlopen op 31-01-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben voor het bouwplan aan de Nieuwstraat 62a in Budel op 10 december 2019 besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor het toevoegen van 5 woningen binnen de bestaande bebouwing.

Hiervoor is de kruimelgevallenregeling toegepast uit de Wabo Art 2.12 lid 1 sub a onder 2ยบ. De woningen hebben een geluidsbelasting die iets hoger is dan de voorkeurswaarde. Het besluit tot verlening van hogere waarden ligt 6 weken ter inzage vanaf 18 december tot en met 29 januari 2020. Gedurende dezelfde termijn van terinzagelegging staat tegen het besluit rechtsreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.