In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Besluit ontheffing Wet geluidhinder Nieuwstraat 62a Budel

Besluit ontheffing Wet geluidhinder Nieuwstraat 62a Budel

Dit item is verlopen op 31-01-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck hebben voor het bouwplan aan de Nieuwstraat 62a in Budel op 10 december 2019 besloten om op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen voor het toevoegen van 5 woningen binnen de bestaande bebouwing.

Hiervoor is de kruimelgevallenregeling toegepast uit de Wabo Art 2.12 lid 1 sub a onder 2ยบ. De woningen hebben een geluidsbelasting die iets hoger is dan de voorkeurswaarde. Het besluit tot verlening van hogere waarden ligt 6 weken ter inzage vanaf 18 december tot en met 29 januari 2020. Gedurende dezelfde termijn van terinzagelegging staat tegen het besluit rechtsreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.