Bergbosweg 7 6021 SB Budel

Bergbosweg 7 6021 SB Budel

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

Kappen bomen, dossiernummer OV 18019, ingekomen op 19-2-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.