Bergbosweg 26 6021 SB Budel

Bergbosweg 26 6021 SB Budel

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Bouwen garage, dossiernr. OV 19038, ingekomen op 13-3-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.