Bergbosweg 17 6021 SB Budel

Bergbosweg 17 6021 SB Budel

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Tijdelijk plaatsen Stacaravan, dossiernr. OV 19036, ingekomen op 10-3-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.