Bergbosweg 17 6021 SB Budel

Bergbosweg 17 6021 SB Budel

Dit item is verlopen op 24-10-2018.

Opslag en stallen van caravans in pluimveestallen, dossiernr. OV 18135, ingekomen op: 02-10-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.