Berg 20 6021 RW Budel

Berg 20 6021 RW Budel

Dit item is verlopen op 21-09-2019.

De gemeente Cranendonck heeft toestemming verleend om aan de Berg 20 een inrit aan te leggen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en andere belanghebbenden bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u hier: https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/bezwaar-maken_261.html