Berg 20 6021 RW Budel

Berg 20 6021 RW Budel

De gemeente Cranendonck heeft toestemming verleend om aan de Berg 20 een inrit aan te leggen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en andere belanghebbenden bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u hier: https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/bezwaar-maken_261.html