Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

Dit item is verlopen op 28-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft op 3 december 2019 de ‘Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang' vastgesteld.

Met deze beleidsregels is ook het afwegingsmodel vastgesteld. Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving. Omdat er enkele wetswijzigingen hebben plaatsgevonden is er een gewijzigd regionaal beleidskader opgesteld.