Bekendmaking beleidsregels

Bekendmaking beleidsregels

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Begraven van gemeentewege gemeente Cranendonck 2019’

Als iemand overlijdt, zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het begraven of cremeren van de overledene. Maar als er geen nabestaanden zijn of deze willen de uitvaart niet verzorgen, dan verplicht de Wet op de lijkbezorging de burgemeester om hiervoor zorg te dragen. Waar mogelijk worden de kosten dan later verhaald op de nalatenschap of de nabestaanden. Dat is geregeld in de artikelen 20 tot en met 22a van de Wet op de lijkbezorging. Deze artikelen geven ruimte om als gemeente zelf beleid te maken.

 In haar vergadering van 22 januari 2019 heeft het college van B&W de beleidsregels ‘Begraven van gemeentewege gemeente Cranendonck (Wet op de Lijkbezorging)’ vastgesteld. U vindt de beleidsregels op www.overheid.nl.