Beeldkwaliteitplan De Neerlanden II

Beeldkwaliteitplan De Neerlanden II

Dit item is verlopen op 19-02-2021.

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van Cranendonck het beeldkwaliteitplan ‘De Neerlanden II’ voor het hele projectgebied van De Neerlanden II vastgesteld en heeft tevens besloten het beeldkwaliteitplan vast te stellen als onderdeel van het geldende welstandsbeleid van de gemeente, genaamd ‘Welstandsnota gemeente Cranendonck’.

Een beeldkwaliteitplan doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het beeldkwaliteitplan betrekking op heeft. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Cranendonck.

Gebied en gevolg

De gebiedsontwikkeling De Neerlanden II betreft een duurzame gebiedsontwikkeling. Het beeldkwaliteitplan beoogt de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving te waarborgen. Het zal worden gebruikt bij de toetsing en beoordeling van de realisatie van het project.

Inzage

Het beeldkwaliteitplan ligt vanaf 31 december 2020 zes weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op onze website. Ook kunt u het plan op afspraak inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer 14-0495.

Beroep

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld beeldkwaliteitplan.