In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Beeldkwaliteitplan De Neerlanden II

Beeldkwaliteitplan De Neerlanden II

Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van Cranendonck het beeldkwaliteitplan ‘De Neerlanden II’ voor het hele projectgebied van De Neerlanden II vastgesteld en heeft tevens besloten het beeldkwaliteitplan vast te stellen als onderdeel van het geldende welstandsbeleid van de gemeente, genaamd ‘Welstandsnota gemeente Cranendonck’.

Een beeldkwaliteitplan doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het beeldkwaliteitplan betrekking op heeft. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Cranendonck.

Gebied en gevolg

De gebiedsontwikkeling De Neerlanden II betreft een duurzame gebiedsontwikkeling. Het beeldkwaliteitplan beoogt de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving te waarborgen. Het zal worden gebruikt bij de toetsing en beoordeling van de realisatie van het project.

Inzage

Het beeldkwaliteitplan ligt vanaf 31 december 2020 zes weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op onze website. Ook kunt u het plan op afspraak inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer 14-0495.

Beroep

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld beeldkwaliteitplan.