Baronie Cranendonck (Perceel 628 sectie G Maarheeze)

Baronie Cranendonck (Perceel 628 sectie G Maarheeze)

Dit item is verlopen op 07-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 31-12-2016
Einde bezwaartermijn: 31-12-2016
Datum beschikking: 18-11-2016

Plaatsen bijenhotel, OV 20162125

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.