Asbroekweg ong. 6021 RS Budel (Kadastraal BDL H 937 Budel)

Asbroekweg ong. 6021 RS Budel (Kadastraal BDL H 937 Budel)

Dit item is verlopen op 28-11-2018.

Bouwen woning, dossiernr. OV 18152, ingekomen op 8-11-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.