Anterieure overeenkomst Midbuulweg 8

Anterieure overeenkomst Midbuulweg 8

Dit item is verlopen op 24-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, met als doel de herbouw van een woning met bestaande inhoud aan de Midbuulweg 8 in Budel.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vanaf 11 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkenheden open. Bezwaar- en beroep is op een later moment wel mogelijk tegen het bestemmingsplan en/of het bouwplan. Hiervan volgt te zijner tijd een kennisgeving.