In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Anterieure overeenkomst Midbuulweg 8

Anterieure overeenkomst Midbuulweg 8

Dit item is verlopen op 24-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, met als doel de herbouw van een woning met bestaande inhoud aan de Midbuulweg 8 in Budel.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vanaf 11 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkenheden open. Bezwaar- en beroep is op een later moment wel mogelijk tegen het bestemmingsplan en/of het bouwplan. Hiervan volgt te zijner tijd een kennisgeving.