Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Anterieure overeenkomst Midbuulweg 8

Anterieure overeenkomst Midbuulweg 8

Dit item is verlopen op 24-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, met als doel de herbouw van een woning met bestaande inhoud aan de Midbuulweg 8 in Budel.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vanaf 11 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkenheden open. Bezwaar- en beroep is op een later moment wel mogelijk tegen het bestemmingsplan en/of het bouwplan. Hiervan volgt te zijner tijd een kennisgeving.