Anjerstraat ong. Budel (kadastraal BDL F2399)

Anjerstraat ong. Budel (kadastraal BDL F2399)

Dit item is verlopen op 08-02-2017.

Bouwen woonhuis, OV 20172016, ingekomen op 20-1-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.