Airpark Budel ong. (Kadastraal BDL L 443 Budel)

Airpark Budel ong. (Kadastraal BDL L 443 Budel)

Dit item is verlopen op 08-05-2019.

Verlegging Z-532-05-KR-003 Airpark Budel, dossiernr. OV 19030

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.