Airpark Budel ong. (Kadastraal BDL L 443 Budel)

Airpark Budel ong. (Kadastraal BDL L 443 Budel)

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

Verleggingswerkzaamheden, dossiernr. OV 19030, ingekomen op 27-2-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.