Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Aanpassing vrachtwagenverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer) richting Soerendonk

Aanpassing vrachtwagenverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer) richting Soerendonk

Dit item is verlopen op 29-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck;

gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

maakt bekend:

dat het college op 26 februari 2019 heeft besloten tot het aanpassen van de zonering van het vrachtwagenverbod richting Soerendonk.

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op deze website. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u via deze link.