Aanpassing vrachtwagenverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer) richting Soerendonk

Aanpassing vrachtwagenverbod (uitgezonderd bestemmingsverkeer) richting Soerendonk

Dit item is verlopen op 29-06-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck;

gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

maakt bekend:

dat het college op 26 februari 2019 heeft besloten tot het aanpassen van de zonering van het vrachtwagenverbod richting Soerendonk.

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op deze website. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u via deze link.