Aanlegvergunning

Aanlegvergunning

  • Toom ongenummerd Budel (Kadastraal BDL H 289)

    het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, OV- 20162007, ontvangen op 13-01-2016