In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Terugblik Baronie van Cranendonck

Terugblik Baronie van Cranendonck

Sinds 2012, nadat de Universiteit van Wageningen stopte met de proefboerderij ter plaatse, heeft de Baronie van Cranendonck een aantal tijdelijke functies gekend.

  • Zo heeft de bebouwing aan Cranendonck 3-4 in het gebied tussen 2012 en nu dienst gedaan als tijdelijke vestiging van het Cranendonckse gemeentehuis. Dit maakte een renovatie van het gemeentehuis in Budel mogelijk. 
  • In de bebouwing aan Cranendonck 10-11 werd na het vertrek van de proefboerderij het kantoor van Streekontwikkeling Boven Dommel gehuisvest evenals het tijdelijke kantoor van Van Gansewinkel voor het project Hof van Cranendonck. Eerder was er ook horeca gevestigd. Een gedeelte van het gebouw wordt beheerd door Camelot. Op dit moment is de bebouwing nog deels in gebruik door De Groote Heide.
  • Het kasteeltje Cranendonck heeft zijn trouwfunctie door de jaren heen behouden. Al veel stellen uit Cranendonck en de omgeving hebben in dit bijzondere gebouw, uitkijkend over een bijzondere cultuurhistorische natuurrijke omgeving, elkaar het ja-woord gegeven. 

2012-2014   Hof van Cranendonck

We kunnen en willen er niet omheen: de ontwikkeling van Hof van Cranendonck. Met de komst van initiatiefnemer Leo van Gansewinkel werd de potentie van het gebied de Baronie van Cranendonck voor een breder publiek kenbaar. Grootse plannen voor onze Baronie werden gesmeed, met Van Gansewinkels intentie om iets terug te doen voor zijn geboortestreek. Het resultaat van deze periode is voor iedereen bekend: partijen hebben vroegtijdig afscheid van elkaar genomen. Toch heeft deze periode ons veel leerzame inzichten gegeven. Inzichten over de kansen die de Baronie in zich heeft, over het belang van afstemming, onderscheid en balans. Inzichten in visievorming, belangrijke pijlers en de kwaliteiten die dit gebied kent. 

2015 Omgevingsgroepen: Bepaling uitgangspunten

In 2015 is gestart met een intensief traject met omgevingsgroepen om na te denken over de toekomstige invulling van het gebied. De input werd verwerkt in een bestuursopdracht en uitgewerkt in een drietal voorkeursscenario’s. In 2015 stelde de gemeenteraad de bestuursopdracht vast en besloot tot uitwerking van voorkeursscenario 3.

2017 – 2019 Visievorming en aantrekken initiatiefnemers

Door het terugtrekken van enkele initiatiefnemers (zomer 2017) die van belang waren om te komen tot verdere uitwerking van voorkeursscenario 3, ontstond de noodzaak om opnieuw te starten met de zoektocht naar een juiste invulling van het gebied en daarbij passende nieuwe initiatieven. Het sturen van de ontwikkeling vanuit één of enkele economisch dragende initiatieven bleek in de zomer van 2018 nog geen mogelijkheid te bieden om te komen tot realisatie.

Vanuit initiatiefnemers werd benadrukt dat het van belang is het gebied vanuit een duidelijk concept en duidelijke gebiedsidentiteit vorm te geven, zodat verschillende initiatieven en ook toekomstige initiatieven elkaar duurzaam (blijven) versterken. Om een duurzame gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen is vervolgens ingezet op het vinden van de juiste ingrediënten voor een sterke gebiedsidentiteit. De uitgangspunten uit de eerdere visie uit 2012, omgevingsgroepen en andere besluitvorming zijn meegenomen in het vormgeven van het concept. Vanaf november 2018 tot februari 2019 heeft de gemeente een intensief traject doorlopen met een grote diversiteit aan partijen.

Internationale input voor gebiedsanalyse

Via een uitvraag bij bureaus uit Italië, China en Nederland met diverse achtergronden en expertises werd met een diversiteit aan brillen gekeken naar het gebied van de Baronie van Cranendonck. Deze internationale input heeft als input gediend voor het gebiedsframe. Heeft u de expositie van de verschillende inzendingen op de uitvraag gemist? Niet getreurd, kijk ze hier op uw gemak nog eens terug. 

Alle input is verwerkt tot een gebiedsframe, door de gemeenteraad op 28 mei 2019 vastgesteld. Dit gebiedsframe is vervolgens uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan en een Nota van Uitgangspunten ter opstart van de ruimtelijke procedure, waarop in februari 2020 positief door de gemeenteraad is besloten.