In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Baronie van Cranendonck - gebiedsontwikkeling

Baronie van Cranendonck - gebiedsontwikkeling

In het hart van de Gemeente Cranendonck, tussen de kernen Budel, Soerendonk en Maarheeze ligt het Cra­nendonckse bos met daaromheen een bijzonder cultuur­landschap: de Baronie van Cranendonck. De Baronie van Cranendonck is een plek met veel kwaliteiten. Het gebied kenmerkt zich door zijn sfeer, uitstraling en relatie met de natuur. Als onderdeel van zowel natuurgrenspark De Groote Heide als Kempen~Broek heeft dit gebied de potentie in zich als poortfunctie in dit belevingslandschap. 

Vanuit het concept Vitaliteit werkt een enthousiaste groep initiatiefnemers samen met de gemeente aan het behoud, de versterking en ontwikkeling van deze bijzondere plek.

Actueel

Een greep uit de hoofdactiviteiten op dit moment:

  • De gemeente is samen met initiatiefnemers druk doende met de concretisering van plannen en het opstellen van het voorontwerp-bestemmingsplan.
  • De gemeente is samen met De Groote Heide bezig met het vormgeven van de Natuurpoort Baronie van Cranendonck.
  • Het beeldkwaliteitsplan is (in juni 2020) ter inzage gelegd, zodat het als formeel toetsingskader gebruikt kan worden.
  • Het eerste initiatief Herenboeren De Groote Heide is gestart in het gebied. 

Op de hoogte blijven over de Baronie van Cranendonck?
 

Inschrijven nieuwsflits

FOTO VOORKANT BEELDKWALITEITSPLAN

Van visievorming...

In de periode van 2017 tot en met 2019 is het ambitieniveau voor de Baronie bepaald. De gemeente heeft een intensief traject doorlopen met een grote diversiteit aan partijen en is de visie Baronie van Cranendonck in mei 2019 vastgesteld. De plannen van verschillende initiatiefnemers zijn besproken en onderzocht en er is gekeken naar verschillende mogelijke manieren van ontwikkeling. Documentatie hiervan is onderaan deze pagina te vinden. Allemaal belangrijke stappen in de doorontwikkeling van het gebied.

Deze fase resulteerde in februari 2020 in de opstart van de grondexploitatie voor het gebied van de Baronie van Cranendonck, vaststelling van de beeldkwaliteit en de opstart van de ruimtelijke procedure.  

Wilt verder terug in de tijd? Lees meer over de historie van de ontwikkeling van de Baronie.

Met tussentijdse stappen...

In de afgelopen jaren staken we gelijktijdig ook de handen uit de mouwen en realiseerden we met elkaar knuppelpaden, het bijenhotel en een gedeeltelijke hermeandering van de Buulder Aa. De natuurontwikkeling in het Cranendonckse bos zette door en zorgde voor een nog grotere kwaliteit in het omliggende gebied.

Naar realisatie: The next step

Vanuit de vaststelling van de grondexploitatie, de beeldkwaliteit en de opstart van de ruimtelijke procedure maken we de stap naar het laten landen van de juiste initiatieven en financiële impulsen om het gebied weer in haar volledige potentieel tot bloei te laten komen. 

De omgeving aan het woord

De gemeente Cranendonck blijft ook tijdens de uitvoeringsfase in gesprek met belanghebbenden. Via de klankbordgroep en het direct-omwonenden-overleg blijft de gemeente in gesprek om te komen tot een gedragen uitvoering van de gebiedsontwikkeling 'Baronie van Cranendonck'.

"Wie via de eeuwenoude eikenlanen de Baronie van Cranendonck nadert voelt meteen; dit is een speciale plek. In dit innemende gebied heeft een organische vorm van ontwikkeling plaatsgehad waar uniciteit en diversiteit naadloos zijn verweven met creativiteit en innovatie. Er heerst evenwicht tussen dynamiek en rust, natuur en toegankelijkheid, en zo dicht bij de hectiek van alledag. Natuur- en cultuurpoort Cranendonck nodigt je uit voor een eigentijdse beleving van tradities en vernuft die verankerd zijn in dit landschap. Gastvrij vertelt de Baronie van Cranendonck over haar zichtbaar waarde­volle en rijke verleden waar natuur, cultuur en educatie van oudsher elkaar versterken. Waarden van toen als inspiratie voor de ideeën van nu. En altijd met respect voor de biologische en landschappelijke variëteit en eigenheid van dit domein. De Baronie van Cranendonck laat als ‘proeftuin van Brainport’ haar kwaliteiten en kansen zien aan ondernemer en gast. Al snel is de scharnierfunctie duidelijk van de baronie als knooppunt voor grensoverschrijdende tochten. Naar plaatsen die de bezoeker uitdagen tot ontdekken en verwonderen over dit mooie vitale grensgebied. Om daarna terug te keren bij het vertrekpunt met een gevoel dat wij allang kennen; wat is deze omgeving buitengewoon bijzonder."

Meer informatie en documenten

Gerelateerd aan de Baronie van Cranendonck