Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Asielzoekerscentrum (azc) Cranendonck

Asielzoekerscentrum (azc) Cranendonck

Nassau Dietzkazerne Budel

In Cranendonck vangen we asielzoekers op. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft hier voor een aanvraag gedaan bij de gemeente.

Locatie Budel-Cranendonck

De opvanglocatie in Budel-Cranendonck is gevestigd in de voormalige De Nassau-Dietzkazerne te Budel. Het COA vangt hier sinds mei 2014 asielzoekers op. Er is plek voor maximaal 1700 bewoners. Het is gedeelde locatie in de zin dat een deel van het complex wordt ingezet als regulier azc, een deel als een proces opvang locatie (pol) en een deel als centrale opvang locatie (col). Een gedeelte van de opvangplaatsen in gereserveerd voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen.

Direct na binnenkomst in Nederland vangt het COA de asielzoeker op in de centrale ontvangstlocatie (col). Hij krijgt hier onder meer onderdak en begeleiding bij de voorbereiding van zijn asielaanvraag. In de proces opvang locatie (pol) staan de bewoners  aan het begin staan van hun asielprocedure. Deze locatie bevindt zich altijd in de buurt van het kantoor van de IND waar de asielaanvraag in behandeling is. Er is met name aandacht voor gesprekken tussen asielzoekers en advocaten, Voorlichting door Vluchtelingenwerk Nederland voorlichting over de opvang en de medische dienst.

Op de locatie zijn een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs aanwezig. Daarnaast is er ook veel ruimte voor sport en spel.

Meer informatie over de asielzoekerscentra

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen als het gaat om de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Aan de rechterkant staat een link naar de veel gestelde vragen. Beneden aan de pagina kun je naar het archief over dit onderwerp.

Archief