Asielzoekerscentrum (azc) Cranendonck

Asielzoekerscentrum (azc) Cranendonck

Nassau Dietzkazerne Budel

In Cranendonck vangen we asielzoekers op. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft hier voor een aanvraag gedaan bij de gemeente.

Locatie Budel-Cranendonck

De opvanglocatie in Budel-Cranendonck is gevestigd in de voormalige De Nassau-Dietzkazerne te Budel. Het COA vangt hier sinds mei 2014 asielzoekers op. Er is plek voor maximaal 1500 bewoners. Het is gedeelde locatie in de zin dat een deel van het complex wordt ingezet als regulier azc, een deel als een proces opvang locatie (pol) en een deel als centrale opvang locatie (col). Een gedeelte van de opvangplaatsen in gereserveerd voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen.

Direct na binnenkomst in Nederland vangt het COA de asielzoeker op in de centrale ontvangstlocatie (col). Hij krijgt hier onder meer onderdak en begeleiding bij de voorbereiding van zijn asielaanvraag. In de proces opvang locatie (pol) staan de bewoners aan het begin staan van hun asielprocedure. Deze locatie bevindt zich altijd in de buurt van het kantoor van de IND waar de asielaanvraag in behandeling is. Er is met name aandacht voor gesprekken tussen asielzoekers en advocaten, Voorlichting door Vluchtelingenwerk Nederland voorlichting over de opvang en de medische dienst.

Op de locatie zijn een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs aanwezig. Daarnaast is er ook veel ruimte voor sport en spel.

Inwonerscontactpersoon 

Ton Lemmen is de functionaris Inwonerscontact azc. Inwoners kunnen bij hem terecht als ze zich zorgen maken of overlast ervaren van bewoners van het azc in Cranendonck. Ook kunnen inwoners bij hem terecht met vragen en zorgen als er gevoelens van onveiligheid zijn die (mogelijk) veroorzaakt worden door bewoners van azc Cranendonck. Bijvoorbeeld als mensen 's avonds niet meer de straat op durven of bepaalde plekken mijden. 

Bereikbaarheid

U kunt Ton Lemmen bellen, facetimen, appen en mailen. Ook kunnen inwoners of ondernemers een afspraak met hem maken voor een persoonlijk (coronaproof) gesprek. Zijn mobiele nummer is 06-57707469. E-mailen kan naar t.lemmen@cranendonck.nl

Meer informatie over de asielzoekerscentra

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen als het gaat om de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Aan de rechterkant staat een link naar de veel gestelde vragen. Beneden aan de pagina kun je naar het archief over dit onderwerp.

Archief