Defensie zoekt extra ruimte in Nederland voor militaire activiteiten. Ze bekijken onder andere de mogelijkheid om de Nassau-Dietzkazerne in Budel te gebruiken en het oefenterrein Weerterheide uit te breiden. Defensie organiseert hierover informatiebijeenkomsten op woensdagavond 12 juni in Venlo en 26 juni in Waalwijk. 

Veiligheidssituatie verslechtert

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo, het beschermen van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Denk hierbij aan kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen om te oefenen en op te leiden.

Plannen in Cranendonck en omgeving

Om te oefenen op de Weerterheide heeft Defensie faciliteiten in de buurt nodig, zoals tankvoorzieningen, een afspuitplaats en voor infrastructuur. Hiervoor wil Defensie de kazerne in Budel gebruiken, die ze nu verhuren aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast heeft Defensie meer grond nodig rond het oefenterrein Weerterheide. Dat is nu te klein en niet geschikt om te trainen in compagnieverband (100 tot 150 militairen).

Informatiebijeenkomsten

In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) geeft Defensie aan hoeveel ruimte nodig is om de veiligheid te waarborgen voor nu en in de toekomst. In juni en juli 2024 organiseert Defensie daarom door heel Nederland informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het (planMER-)onderzoek is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord, en worden de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek gedeeld. In deze bijeenkomsten is er ruimte om aanvullende inzichten mee te geven.

Wanneer en waar

De dichtstbijzijnde informatieavonden vinden van 18.45 uur tot 19.15 uur plaats op:

  • 12 juni in Maaspoort Venlo, Oude Markt 30, Venlo 
  • 26 juni in Theater De Leest, Vredesplein 12, Waalwijk

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via de website van Defensie.