Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% bijstandsnorm) kunnen een aanvraag doen voor de energietoeslag van € 800. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet zelf een aanvraag in te dienen:

  • Iedereen met een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz-) krijgt het bedrag vanzelf op de bankrekening gestort. We streven er naar uitbetaling voor 1 mei 2022 te laten plaatsvinden.
  • Iedereen met aanvullende bijstand op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) krijgt het bedrag vanzelf vóór 1 juli 2022 op de bankrekening gestort. De gemeente krijgt gegevens van de Sociale Verzekeringsbank.
  • Iedereen die periodieke bijzondere bijstand en/of de premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente ontvangt heeft mogelijk ook recht op de energietoeslag. De gegevens van deze personen zijn al bekend bij de gemeente. We kunnen daarmee beoordelen of u recht heeft op de energietoeslag.

Heeft u geen uitkering zoals hierboven aangegeven, maar wel een laag inkomen?

Niet alle inkomens van onze inwoners zijn bij ons bekend. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien ook recht op de energietoeslag. U kunt zelf energietoeslag aanvragen tot en met 31 juli 2022.

Meer informatie en direct energietoeslag aanvragen