Gemeente Cranendonck verleent COA vergunning voor azc

Het COA krijgt een omgevingsvergunning om het Nassau-Dietzterrein in Budel te blijven gebruiken als opvanglocatie voor asielzoekers. Dat heeft het college van B&W van Cranendonck op 25 juni 2024 besloten na een zorgvuldige beoordeling van de vergunningsaanvraag. Hieruit bleek dat er geen ruimtelijke redenen zijn om de vergunningsaanvraag te weigeren. De vergunning van het COA gaat op 28 juni 2024 in en loopt tot uiterlijk 8 februari 2039. 

Ruimtelijke redenen bepalend

Wethouder Boonen (vergunningen): “Volgens de wet mogen we een omgevingsvergunning alleen verlenen of weigeren om ruimtelijke redenen, zoals verkeer, natuur en luchtkwaliteit. Overlast speelt wel een rol, maar is niet bepalend. We hebben de vergunningsaanvraag van het COA zorgvuldig beoordeeld. Hieruit bleek dat er geen redenen zijn om de vergunning te weigeren. Wel hebben we in de vergunning voorschriften opgenomen over onder andere het aantal asielzoekers dat opgevangen mag worden en de samenstelling van de groep asielzoekers. Omdat dit invloed heeft op de overlast. Ook moet het COA een plan opstellen voor de veiligheid op en rondom het azc.” 

Bezwaar mogelijk

Inwoners die het niet eens zijn met dit besluit van de gemeente kunnen binnen 6 weken bezwaar maken. Om de omgevingsvergunning te bekijken kunnen zij een afspraak maken op het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning noodzakelijk 

Het Nassau-Dietzterrein heeft een militaire bestemming. Om het terrein voor een ander doel te mogen gebruiken heeft het COA een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. De huidige vergunning van het COA voor gebruik van het Nassau-Dietzterrein loopt tot en met 30 juni 2024. Omdat het COA het terrein nog langer wil gebruiken als opvanglocatie voor asielzoekers, heeft het COA in juli 2023 een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast heeft het COA nog omgevingsvergunningen aangevraagd om enkele bestaande gebouwen te blijven gebruiken en voor een geldautomaat. Deze zijn nog in behandeling bij de gemeente.

Besluit vergunning