Gemeente besluit over vier vergunningsaanvragen azc

Het college van B&W heeft op 9 juli 2024 over vier vergunningsaanvragen voor het azc besluiten genomen. Het gaat om omgevingsvergunningen voor het plaatsen, bijplaatsen en verplaatsen van (tijdelijke) gebouwen op de opvanglocatie van het COA in Budel. De gemeente nam deze besluiten na een zorgvuldige beoordeling of de vergunningsaanvragen voldoen aan de wetten en regels. 

Afgelopen periode heeft het COA meerdere omgevingsvergunningen aangevraagd bij de gemeente. Op 25 juni 2024 verleende het college van B&W al de vergunning waarmee het COA het Nassau-Dietzterrein mag blijven gebruiken als opvanglocatie voor asielzoekers tot uiterlijk 8 februari 2039. De vier vergunningen waarover het college nu heeft besloten gaan over enkele gebouwen op het azc-terrein. Voor twee van deze vergunningsaanvragen moet de gemeente de standaardprocedure volgen en voor de andere twee de uitgebreide vergunningsprocedure. 

Twee vergunningen verleend

Het college van B&W heeft via de standaardprocedure twee omgevingsvergunningen verleend voor: 

  • het plaatsen van een geldautomaat op het azc-terrein 
  • het plaatsen van drie tijdelijke stacaravans waar asielzoekers tijdens hun medische screening in quarantaine kunnen verblijven en een tijdelijke wachtruimte voor de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)

Ben je het niet eens met deze besluiten? Dan kan je binnen 6 weken bezwaar maken. Om de omgevingsvergunningen te bekijken kan je vanaf 12 juli 2024 een afspraak maken op het gemeentehuis.

Twee ontwerp-vergunningen 

Het college van B&W heeft via de uitgebreide procedure twee ontwerp-besluiten genomen over de vergunningsaanvragen voor: 

  • het plaatsen van drie tijdelijke woongebouwen op het azc-terrein waar asielzoekers onderdak krijgen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan bestaande gebouwen
  • het bijplaatsen/verplaatsen van een GGD- en een portiersgebouw 

Binnen 6 weken kan je je mening geven over de ontwerp-vergunning(en) met een ‘zienswijze’. Na deze periode neemt het college van B&W een definitief besluit over deze twee vergunningsaanvragen. Om de ontwerp-omgevingsvergunningen te bekijken kan je vanaf 12 juli 2024 een afspraak maken op het gemeentehuis.