Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van maximaal € 800. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Heeft u een uitkering?

  • Iedereen met een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz-) krijgt het bedrag vanzelf op de bankrekening gestort. We streven er naar uitbetaling voor 1 mei 2022 te laten plaatsvinden.
  • Iedereen met aanvullende bijstand op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) krijgt het bedrag vanzelf vóór 1 juli 2022 op de bankrekening gestort. De gemeente krijgt gegevens van de Sociale Verzekeringsbank.
  • Iedereen die periodieke bijzondere bijstand en/of de premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente ontvangt heeft mogelijk ook recht op de energietoeslag. De gegevens van deze personen zijn al bekend bij de gemeente. We kunnen daarmee beoordelen of u recht heeft op de energietoeslag.

In bovenstaande gevallen hoeft u dus zelf geen aanvraag in te dienen.

Heeft u geen uitkering zoals hierboven aangegeven, maar wel een laag inkomen?

Niet alle inkomens van onze inwoners zijn bij ons bekend. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien ook recht op de energietoeslag.

Zelf energietoeslag aanvragen kan vanaf 21 april 2022 tot en met 31 juli 2022.

De voorwaarden, verdere noodzakelijke informatie en het digitale aanvraagformulier staan vanaf 21 april op deze website.