In de ochtendspits, op werkdagen van 7.00 tot 9.30 geldt vanaf woensdag 31 mei op de Klaterspeelweg en Ulkedonken een inrijverbod voor gemotoriseerde voertuigen in noordelijke richting (richting Eindhoven). In zuidelijke richting is wél gewoon verkeer mogelijk. Hiermee willen we sluipverkeer voorkomen. Dit betekent ook dat percelen/omwonenden altijd bereikt kunnen worden, al zal hier tussen bovengenoemde momenten (vanuit noordelijke richting) voor omgereden moeten worden. 

Twee beweegbare fysieke afsluiters/palen

Twee fysieke afsluiters (palen) die in de weg zijn geplaatst en in de bodem kunnen zinken, zorgen voor éénrichtingsverkeer in noordelijke richting. Verkeer in zuidelijke richting kan het systeem aan de Klaterspeelweg en Ulkedonken gewoon passeren. Hiervoor moet je doorrijden tot aan de stopstreep. Vervolgens gaan de inzinkbare palen omlaag en kun je na een groen verkeerslicht doorrijden.

Ontheffing

Alleen voertuigen met een ontheffing én transponder kunnen de palen in noordelijke richting wél passeren (zoals omwonenden). Denk je hiervoor in aanmerking te komen en heb je de ontheffing nog niet aangevraagd? Kijk voor meer informatie en voorwaarden op cranendonck.nl/pollers.

Maatregelen tegen sluipverkeer

Op de A2 tussen Weert en Eindhoven vindt vrijwel elke werkdag filevorming plaats. Dit zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpen. En gaat ten koste van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. Zo zijn er in 2021 doseerlichten geplaatst op de Philipsweg, Oranje Nassaulaan en d’Aasdonken in Maarheeze en op de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel. Sinds januari 2023 is ook een doseerlicht nabij afslag Zevenhuizen in Leende in gebruik gesteld. De twee fysieke afsluiters zijn (voorlopig) het laatste onderdeel van deze maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan.