Wat is het?

Sinds 2015 heeft Cranendonck detailhandelsbeleid.

Redenen om detailhandelsbeleid te voeren zijn:

  • Tegengaan leegstand - balans in vraag en aanbod
  • Behoud van de levendigheid in centra
  • Behoud van het voorzieningenniveau
  • Bepalen ambities
  • Richting geven aan kaders voor handhaving

Ons beleid sluit aan op het regionale en provinciale beleid. Als overheden slaan we de handen ineen en zoeken we afstemming.