Verkiezingen

Verkiezingen

In Nederland kennen we verschillende verkiezingen. De bekendste zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast zijn er verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, het Europees Parlement en de waterschappen. 


Eerste verkenning voor collegevorming in Cranendonck gestart

Als grootste fractie heeft ELAN gisteren het initiatief genomen om in een overleg met alle andere fracties te bespreken hoe een gezamenlijk raadsakkoord op hoofdlijnen en nieuw college van B&W tot stand kan komen. Lees hier meer.


Definitieve uitslag gemeenteraad Cranendonck

21 maart is de definitieve uitslag van de verkiezingen vastgesteld door het centraal stembureau op het gemeentehuis. De nieuwe leden van de gemeenteraad zijn tijdens de zitting bekend gemaakt. De burgemeester tekende als voorzitter van het stembureau de zogenaamde benoemingsbesluiten. Lees hier meer. 


Laatste vergadering voormalige raadsleden 29 maart

De raadsleden die in de nieuwe gemeenteraad niet meer terugkeren nemen tijdens de raadsvergadering op dinsdag 29 maart afscheid.

In deze openbare raadsvergadering neemt de gemeenteraad in de oude samenstelling een besluit over de toelating van de net gekozen raadsleden. Dat doen zij op advies van de Commissie geloofsbrieven, die heeft onderzocht of de raadsleden voldoen aan de eisen die de Gemeentewet stelt. Klik hier voor de agenda van de openbare  raadsvergadering op 29 maart. Hier vindt u ook een link om deze live te volgen.

Installatie nieuwe raad 30 maart

Op woensdag 30 maart installeert de burgemeester alle raadsleden tijdens de raadsvergadering. Zij leggen daarvoor de eed of verklaring en belofte af. Daarna zijn zij officieel raadslid en kunnen zij beginnen met hun werk als raadslid. Deze vergadering is openbaar. Klik hier voor de agenda van de openbare raadsvergadering op 29 maart. Hier vindt u ook een link om deze live te volgen.


Bijeenkomst Centraal Stembureau uitslag

Van 14 tot en met 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op de uitslag officieel vast te stellen is er op 21 maart om 10.00 uur een zitting van het Centraal Stembureau. Dit is een openbare zitting waar iedereen digitaal bij aanwezig kan zijn. 

Maandag 21 maart om 10.00 uur kunt u via deze link deelnemen.

De verkiezingskrant

Politiek boeit! Op 16 maart staan weer de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Dat is uw kans om gebruik te maken van uw democratisch recht om te stemmen. Om te laten zien wat u belangrijk vindt in de gemeente Cranendonck. Er kan niet alleen op 16 maart gestemd worden, op 14 en 15 maart zijn een aantal stemlokalen extra geopend. Vindt u het lastig om te bepalen op welke politieke partij u wilt stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Bekijk dan de verkiezingskrant van gemeente Cranendonck waarin alle partijen zich presenteren.

De verkiezingskrant is ook huis aan huis bezorgd. Mocht u geen verkiezingskrant ontvangen hebben dan kunt u een exemplaar ophalen bij de gemeente. Ook op de volgende locaties zijn fysieke exemplaren aanwezig:

Camping Slot Cranendonck Strijperdijk 9 in Soerendonk

PLUS Budel-Schoot Parallelweg 1B in Budel-Schoot

Boekhandel Sprakenis Maarheeze Smits van Oyenlaan 2E in Maarheeze

Melktap Maarheeze Ulkedonken 4 in Maarheeze

De digitale versie is hier te downloaden: Verkiezingskrant 2022


Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Eens in de vier jaar vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inwoners kiezen dan de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op 14, 15 en 16 maart 2022.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Meer weten? Kijk op www.elkestemtelt.nl

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021

Uitslagen van voorgaande verkiezingen staan op de website van de Kiesraad.


Ter inzagelegging proces-verbaal I 4

Het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau van vrijdag 4 februari jl. ligt voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. In de zitting is beslist over:

  • de geldigheid van de lijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
  • de nummering van de lijsten

voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente. 

Bekendmaking procesverbaal I4

Procesverbaal I4

Procesverbaal I1


Bijeenkomst Centraal Stembureau Kandidatenlijsten

Van 14 tot en met 16 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op dit moment zijn de politieke partijen druk in de weer om hun kandidaten op lijsten te plaatsen. Deze kandidatenlijsten worden door de partijen op maandag 31 januari ingeleverd bij het Centraal Stembureau. Op 4 februari om 10 uur neemt het Centraal Stembureau in een openbare bijeenkomst een besluit over de geldigheid van deze kandidatenlijsten en stelt de lijstnummers vast.

Iedereen kan daarbij aanwezig zijn. Vanwege de huidige Corona maatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats. Vrijdag 4 februari om 10.00 uur kunt u via deze link deelnemen.


Politieke Partijen verkiezingen 2022

Voor de politieke partijen zijn onderstaande onderdelen van belang

Registratie aanduiding politieke partij

De registratie aanduiding politieke partij geldt voor nieuwe politieke partijen die hun partijnaam willen laten registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze nieuwe partijen dienen ondersteuningsverklaringen te worden afgelegd. Daarnaast is het nodig dat enkele malen een waarborgsom gestort wordt. Lees meer

Kandidaatstelling

Na de fase van registratie vindt op 31 januari de kandidaatstelling plaats. Op de dag van de kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau. Dit geldt voor elke politieke partij binnen de gemeente Cranendonck die deel wil nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2022. Deze kandidatenlijst dient te worden aangemaakt in OSV. Lees meer

Reclame 

De dag van de verkiezing is op 16 maart. Dat wordt 's avonds de uitslag gepresenteerd. Uiteraard is vervroegd stemmen op 14 en 15 maart ook mogelijk. Informatie over het maken van reclame door politieke groeperingen staat hier. 

De gemeente Cranendonck heeft voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad Cranendonck een handleiding gemaakt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar verkiezingen@cranendonck.nl