Verkiezingskalender

Verkiezingskalender

Datum

Wat

29 november 2021

Informatiebijeenkomst politieke partijen

Uiterlijk 20 december 2021

Laatste dag registratie aanduiding politieke groeperingen

17 januari 2022

Laatste dag storting waarborgsom kandidaatstelling

3 tot en met 31 januari 2022

Afleggen ondersteuningsverklaringen

Tot 27 januari 2022

Voorinlevering stukken kandidaatstelling

31 januari 2022

Dag van de kandidaatstelling – definitieve inlevering stukken kandidaatstelling

1 februari 16.00u

Besloten zitten centraal stembureau onderzoek kandidatenlijsten

2 en 3 februari

Herstellen verzuimen kandidaatstelling

4 februari 2022 10.00u

Openbare zitting centraal stembureau geldigheid kandidatenlijsten en lijstnummering

14 en 15 maart 2022

Vervroegd stemmen

16 maart 2022

Dag van de stemming

21 maart 2022 10.00u

Openbare zitting centraal stembureau vaststelling uitslag

21 maart 2022

Uitreiking van de benoemingsbrieven

29 maart 2022

Onderzoek geloofsbrieven

29 maart 2022

Raadsvergadering (laatste bijeenkomst oude raad)

30 maart 2022

Raadsvergadering (eerste bijeenkomst nieuwe raad)