Dag van de stemming

Dag van de stemming

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze dag kan de kiezer in zeker 9 stembureaus binnen de gemeente Cranendonck de stem uitbrengen. Vanwege de invoering van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 zal in 3 stembureaus vroegstemmen mogelijk zijn op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.

Verkiezingsavond

Op de dag van de stemming organiseren wij een verkiezingsavond, mits de richtlijnen omtrent het coronavirus dit op dat moment toelaten. De verkiezingsavond vindt plaats in een publiekelijke ruimte. U ontvangt daar te zijner tijd nog een uitnodiging voor. Tijdens de verkiezingsavond presenteren wij de voorlopige uitslag op partijniveau. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Een dag na de verkiezingen wordt ook de (voorlopige) uitslag op kandidaatniveau bekend gemaakt.

Uitslag

De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de zitting van het centraal stembureau op maandag 21 maart om 10.00 uur in de raadszaal. U bent welkom daarbij.

Ontvangst gekozen raadsleden

De benoemde raadsleden worden na de bekendmaking van de uitslag ontvangen bij de griffie.

Om toegelaten te kunnen worden tot de gemeenteraad moet een aantal formulieren worden ingevuld ten behoeve van het zogenaamde geloofsbrievenonderzoek. Ter plekke wordt een kopie gemaakt van het identiteitsbewijs.

Benoeming en be√ędiging nieuwe raadsleden

Als een kandidaat bij de verkiezing gekozen is verklaard, wordt beoordeeld of hij of zij ook kan worden toegelaten als lid van de gemeenteraad. Er wordt dan gekeken of de betreffende persoon aan de vereisten voor het raadslidmaatschap voldoet. Ook wordt bekeken of degene nevenfuncties vervult die niet samen gaan met het lidmaatschap van de gemeenteraad. Dit gebeurt in het zogeheten geloofsbrievenonderzoek.

Voor het lidmaatschap van de gemeenteraad is vereist dat men inwoner van de gemeente is, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.