Verkiezingen

Verkiezingen

In Nederland kennen we verschillende verkiezingen. De bekendste zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast zijn er verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, het Europees Parlement en de waterschappen. 


Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Eens in de vier jaar vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inwoners kiezen dan de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op op 14, 15 en 16 maart 2022.

Meer weten? Kijk op elkestemtelt.nl.

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021

Uitslagen van voorgaande verkiezingen staan op de website van de Kiesraad


Politieke Partijen verkiezingen 2022

Voor de politieke partijen zijn onderstaande onderdelen van belang.

Registratie aanduiding politieke partij

De registratie aanduiding politieke partij geldt voor nieuwe politieke partijen die hun partijnaam willen laten registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze nieuwe partijen dienen ondersteuningsverklaringen te worden afgelegd. Daarnaast is het nodig dat enkele malen een waarborgsom gestort wordt. Lees meer

Kandidaatstelling

Na de fase van registratie vindt op 31 januari de kandidaatstelling plaats. Op de dag van de kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau. Dit geldt voor elke politieke partij binnen de gemeente Cranendonck die deel wil nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2022. Deze kandidatenlijst dient te worden aangemaakt in OSV. Lees meer

Reclame 

De dag van de verkiezing is op 16 maart. Dat wordt 's avonds de uitslag gepresenteerd. Uiteraard is vervroegd stemmen op 14 en 15 maart ook mogelijk. Informatie over het maken van reclame door politieke groeperingen staat hier. 

De gemeente Cranendonck heeft voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad Cranendonck een handleiding gemaakt. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar verkiezingen@cranendonck.nl