In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Samenstelling college

Samenstelling college

Op deze pagina staat informatie over de collegeleden en hun portefeuilles. Ieder collegelid heeft daarnaast nevenfuncties. Dit zijn functies die zij naast hun taken voor de gemeente uitvoeren.

Burgemeester F.A.P. (Roland) van Kessel

F.A.P. van Kessel
contactgegevens en taken Burgemeester F.A.P. (Roland) van Kessel
Functie:Burgemeester
Telefoonnummer:0495 431 127 (secretaresse)
Taken:

Portefeuilleverdeling:

 • Bestuurszaken
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Coördinatie Handhaving
 • A2-Samenwerking
 • Kunst en Cultuur
 • Monumentenbeleid
 • Burgerparticipatie
 • Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, ICT, Communicatie)

Projecten:

 • Asielzoekerscentrum

Benoemd voor de volgende externe organen:

 • Lid Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten
 • Lid AB Metropoolregio Eindhoven
 • Lid AB Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
 • Lid van de adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Afgevaardigde in aandeelhoudersvergadering Brabant Water

F.M. (Frans) Kuppens

F.M. Kuppens
contactgegevens en taken F.M. (Frans) Kuppens
Functie:Wethouder
Adres:Cranendoncklaan 84a
6021 JV  Budel
Telefoonnummer:0495 431 127(secretaresse)
Taken:

Eerste loco-burgemeester

Portefeuilleverdeling:

 • Financiën
 • Economie
 • Grondzaken (inclusief grondexploitaties)
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Water en riolering
 • Horeca (economie)
 • Natuurontwikkeling
 • Snel internet
 • Weekmarkten

Projecten:

 • Baronie van Cranendonck
 • Metalot / Duurzaam Industriepark Cranendonck
 • Centrumplan Budel 
 • Centrumplan Maarheeze

Benoemd voor de volgende externe organen:

 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten
 • Lid AB Keyport
 • Lid AB Waterportaal
 • Plaatsvervangend lid AB Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
 • Plv. Lid AB MRE
 • Bestuurlijk trekker Energietransitie binnen de MRE
 • Lid Brabantse stuurgroep RES
 • Lid commissie financiën MRE
 • Lid Bestuur Metalot3C
Politieke partij:CDA Cranendonck

F.F.M. (Frits) van der Wiel

F.F.M. van der Wiel
contactgegevens en taken F.F.M. (Frits) van der Wiel
Functie:Wethouder
Adres:Cranendoncklaan 84b
6021 JV  Budel
Telefoonnummer:0495 431 141 (secretaresse)
Taken:

Tweede loco-burgemeester

Portefeuilleverdeling:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet
 • Milieu
 • Verkeer en vervoer
 • Volkshuisvesting (incl. woonwagenbeleid)
 • Afval/grondstoffen/milieustraat
 • Duurzaamheid
 • Recreatie en Toerisme
 • Openbare ruimte
 • Buurtbeheer

Projecten:

 • Kansen over grenzen (Sociale economische gebiedsvisie Cranendonck)
 • Baanverlegging Kempen Airport

Benoemd voor de volgende externe organen:

 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten
 • Lid AB Omgevingsdienst ODZOB
 • Lid AB en plaatsvervangend DB Werkvoorzieningsschap de Risse
 • Plaatsvervangend lid AB G.G.D. Brabant Zuidoost
 • Lid CRO BD Regionaal Overleg luchthaven Budel
 • Lid bestuur BGTS Groote Heide
Politieke partij:Pro6

M. (Marcel) Lemmen

M. Lemmen
contactgegevens en taken M. (Marcel) Lemmen
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:0495 431 141 (secretaresse)
Taken:

Derde loco-burgemeester

Portefeuilleverdeling:

 • Maatschappij en Zorg
 • Werk en Inkomen
 • WMO
 • Sport
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Gemeenschapshuizen
 • Statushouders
 • Subsidies
 • Evenementen (incl. kermissen)
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Projecten:

 • Herontwikkeling voormalige Nassau Dietz Kazerne

Benoemd voor de volgende externe organen:

 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten
 • Lid AB en DB Werkvoorzieningsschap de Risse
 • Voorzitter Regionale Raad openbaar basisonderwijs de Kempen
 • Lid AB G.G.D. Brabant Zuidoost
 • Lid Arbeidsmarktregio
 • Afgevaardigde College B&W BIZOB
 • Bestuurslid Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant
Politieke partij:VVD Cranendonck

J. (Jan) Schellevis

J. Schellevis
contactgegevens en taken J. (Jan) Schellevis
Functie:Gemeentesecretaris
Telefoonnummer:0495 431 128 (secretaresse)
Taken:

Een gemeentesecretaris is algemeen directeur. Hij leidt de gemeentelijke organisatie, inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren. 

De gemeentesecretaris van Cranendonck is ook strategisch adviseur. Hij adviseert het college van B&W en de Burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Verder is de gemeentesecretaris de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Hij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Daarnaast onderhoudt de gemeentesecretaris nauw contact met de (lokale) gemeenschap en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners.