In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde  bestuur op:

  • Rechtmatigheid: Voldoet de uitvoering aan wet- en regelgeving
  • Doeltreffendheid: Zijn de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk gerealiseerd?
  • Doelmatigheid: Is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet of tegen zo laag mogelijke kosten?

Werkwijze

Het reglement van orde en de verordening op de rekenkamercommissie vertellen alles over de werkwijze van de rekenkamercommissie.

Contact 

Voor nadere informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffier, mr. Peer-Jan Bemelmans (p.bemelmans@cranendonck.nl), telefoon 0495-431222.

Ideeƫnbus: dien een onderzoeksonderwerp in

Heeft u een idee voor een onderwerp voor de rekenkamercommissie om te onderzoeken? Dan kunt u dat e-mailen naar p.bemelmans@cranendonck.nl

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. Alleen suggesties die zijn voorzien van naam en telefoonnummer of (e-mail)adres worden behandeld. De rekenkamercommissie laat u weten wat er met uw suggestie is gedaan.

Rapporten

Alle openbare rapporten van de rekenkamercommissie.

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.