Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad vormt met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vormt het algemene bestuur.

Kaders stellen

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt daarbij onder andere hoeveel geld het college mag uitgeven. Dat doet de raad bij het vaststellen van de begroting.

Controleren

De gemeenteraad controleert of het college uitvoert wat hij heeft vastgelegd in het beleid. De raad kijkt ook of het college niet te veel geld uitgeeft bij die uitvoering. De raad heeft hiervoor een aantal wettelijke instrumenten. De gemeenteraad controleert bijvoorbeeld bij het vaststellen van de jaarrekening of vastgestelde doelen zijn bereikt binnen het beschikbare budget. Maar een raadslid kan ook tussentijds vragen stellen aan het college om uitleg te geven over de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd of aan de raad een voorstel doen om een onderzoek uit te voeren.

De gemeenteraad benoemt ook een onafhankelijke Rekenkamercommissie die onderzoek verricht ter ondersteuning van deze controlerende rol.

Het volk vertegenwoordigen

Een belangrijke rol van ieder raadslid is de volksvertegenwoordigende rol. Het raadslid is immers gekozen door de inwoners. De gemeentewet zegt hierover dat: “De raad de gehele bevolking van de gemeente vertegenwoordigt”. Dat wil zeggen dat een raadslid niet alleen het deel van de bevolking vertegenwoordigt dat op hem – of zijn partij – heeft gestemd. Als inwoner is het mogelijk om het gesprek aan te gaan met een of meer raadsleden over zaken die u van belang vindt voor het algemeen belang van de inwoners van Cranendonck. Raadsleden vinden het zelf ook belangrijk om contact te houden met de inwoners die zij vertegenwoordigen. Sommigen houden zelfs een weblog bij. Aan het begin van de bestuursperiode is er een raadsprogramma vastgesteld.

Aan de rechterzijde op deze pagina staat alle informatie over de gemeenteraad.

Raadsprogramma Samen Doen! 2018

Download hier de stukken van het Raadsprogramma 2018-2022

Raadsprogramma Samen Doen! 2018 vastgesteld

Raadsprogramma Samen Doen! 2018 vastgesteld bijlage 1

Raadsprogramma Samen Doen! 2018 vastgesteld bijlage 2