College van B&W

College van B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college (de burgemeester en de wethouders). Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Behalve voorzitter is hij ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De gemeentesecretaris is algemeen directeur en adviseur van het college van B&W.

Wie bepaalt de samenstelling?

De koning benoemt de burgemeester. Hij is geen lid van de gemeenteraad en heeft geen stemrecht. Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad, maar zijn geen lid van de gemeenteraad.

Meer informatie over het college vind je aan de rechterzijde van deze pagina.