In zijn besluit van 6 april 2023 heeft de burgemeester besloten om het Eindverslag vast te stellen ter afronding van de gevolgde inspraakprocedure in het kader van de voorbereiding van de vaststelling van de Beleidsregel Evenementen gemeente Cranendonck 2022.

Inhoud

Dit Eindverslag is opgesteld met toepassing van het gestelde in artikel 5 van de inspraakverordening en bevat:

  • Een overzicht van de gevolgde procedure;
  • Een weergave van de ingebrachte zienswijzen;
  • Een reactie op deze zienswijzen met een motivering of al dan niet is overgegaan tot aanpassing van deze beleidsregel i overgegaan.

Procedure

Voor het stellen van nadere vragen of het inwinnen van nadere informatie met betrekking tot de inhoud van deze beleidsregel, kunt u contact opnemen met de heer J. Desmares door een mail te zenden naar: j.desmares@cranendonck.nl

U kunt dit eindverslag van de burgemeester en de betreffende beleidsregel onderaan deze pagina raadplegen.

Bezwaar- en beroepsmogelijkheid

 Op grond van artikel 8:3, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een beleidsregel. Gelet op artikel 7;1 van de Awb bestaat dan ook niet de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze beleidsregel.