Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop staat ook de nieuwe WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken). Bij deze aanslag vindt u ook een korte toelichting.

U ontvangt de aanslag digitaal via MijnOverheid of via de post. Dat ligt eraan wat u heeft aangegeven. Ontving u andere jaren de aanslag per post maar wilt u deze voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan uw Berichtenbox op mijn.overheid.nl(externe link).

WOZ-waarde woningen

De gemeente stelt de waarde van uw huis vast door het jaarlijks te taxeren. De uitkomst heet de WOZ-waarde. Voor de taxatie kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen die zijn betaald rond de waardepeildatum 1 januari 2022. In het taxatieverslag wordt uw woning vergeleken met drie verkochte, vergelijkbare woningen. Bij de taxatie wordt gekeken naar de oppervlakte van woningen.

Stijging van de huizenprijzen

De verkoopprijzen van huizen zijn in 2021 en 2022 enorm gestegen. De WOZ-waarde 2023 wordt bepaald op basis van de marktwaarde per 1 januari 2022. Die is in veel gevallen hoger dan de WOZ-waarde 2022. De gemeenteraad heeft besloten om het tarief voor woningen voor de OZB 2023 naar beneden bij te stellen.

WOZ-waarde en taxatieverslag woning bekijken

De WOZ-waarde van uw woning kunt u vanaf eind februari raadplegen op www.wozwaardeloket.nl(externe link). Wilt u een onderbouwing van de waarde? Log dan in via het WOZ-loket om uw taxatieverslag te bekijken.

Niet-woningen

Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijf? Dan kunt u de WOZ-waarde of het taxatieverslag van een niet-woning online aanvragen

Niet eens met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, of aanslag? Vul dan het reactieformulier in op www.cranendonck.nl/reactieformulierwoz. Dan kijken wij samen naar de gegevens. Als het nodig is, passen wij deze direct aan. U krijgt binnen drie weken antwoord op uw reactie. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u alsnog formeel bezwaar indienen. Dat kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag via www.cranendonck.nl/bezwaartegenwoz.

Er zijn no cure no pay bureaus die u kunt machtigen om namens u gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Onze ervaring is dat deze bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die u zelf indient. U heeft dus geen gespecialiseerd bureau nodig om bezwaar te maken. Zoals hiervoor aangegeven kunt u via de gemeentelijke website gemakkelijk een bezwaarformulier invullen.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie vindt u op www.cranendonck.nl/belastingen, of neem contact met ons op via mailadres belastingen@cranendonck.nl, of telefonisch via nummer 14 0495.

Meer weten over de WOZ en stijgende kosten? Bekijk deze animatie(externe link).